..

Holistische wijze


Holistische wijze


Op holistische wijze leer je kijken naar het kind/puber, het gezin van herkomst, de sociale omgeving en schoolinvloeden. Daarnaast komt er ook een stuk zielkunde aan bod.

Vanuit die holistische visie leer je om te bepalen welke energetische ondersteuning nodig is, zodat het kind of jongere sneller bij zichzelf komt en zelf het probleem overwint. En natuurlijk hoort daarbij ook de coaching van de ouders, als zij daarvoor open staan.

Chakra's zijn energiecentra in het menselijk lichaam en staan in verbinding met verschillende organen en de psyche. De aura is het uitstralingsveld van energie om het lichaam. Dit uitstralingsveld wordt in sterke mate bepaald door het bewustzijn van de mens en door de ziel. Wanneer we een probleem hebben consumeren wij altijd energie uit onze eigen aura en daarom zijn aurabehandelingen belangrijk. En door te werken op de chakra's kun je veel sneller tot gedragsverandering komen en psychisch sterker worden.

Zielkunde is kennis hebben van de ziel van een ander. Een kind dat op aarde geboren wordt heeft op zeker moment een aantal levens achter zich. Alle daarin liggende ervaringen zijn eigen aan zo'n ziel. Dat vormt het bewustzijn en zegt iets over die ziel. Ook het karakter nemen we mee uit het laatst geleefde leven. En dat karakter is nauwelijks binnen 25 jaar te veranderen. Daarom zijn alle kinderen weer anders en hebben een ander karakter. Ook heeft iedere ziel een eigen reïncarnatie opdracht gekozen voordat hij geboren wordt op aarde. Dit wordt het karma genoemd van een ziel. 

Zelden wordt rekening gehouden met de reïncarnatie-opdracht die elke ziel, bewust en minder bewust, meeneemt naar de aarde. In feite de enige reden waarom een ziel de vrijheid van het astrale leven verwisselt met de gebondenheid van het lichaam: Stukjes karma wegwerken en nieuwe ervaringen binnentreden: dat is wat een ziel op aarde te doen heeft. 

Elke ziel is uniek en elk kind is anders. Toch worden 2 of 3 kinderen in een gezin dikwijls hetzelfde opgevoed. Men wil al het goede voor zijn kinderen met als resultaat dat men ze vaak dooddrukt aan de borst. Men beschermt ze voor verkeerde invloeden met als gevolg dat het kind niet aan de zelf gekozen reïncarnatie-opdracht toekomt. Men kiest al vroeg de studie en de latere maatschappelijke positie in de hoop dat het kind "meer zal bereiken dan de ouders" of juist in de voetsporen treedt van die ouders.

Vaak door deze goed bedoelde programmatie kan een kind blokkeren. Dit en nog veel meer komt aan bod in de opleiding. Door een holistische zienswijze en de energetische behandelingen kom je dichter bij de ziel van een kind.

Ik wil me graag inschrijven voor de opleiding!

5 februari 2020 - Opleiding op woensdagen

INSCHRIJVEN WOENSDAGEN

7 februari 2020 - Opleiding op vrijdagen

INSCHRIJVEN VRIJDAGEN